OVER OTUKE

STICHTING OTUKE HARVEST FOUNDATION

ALGEMEEN
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Otuke Harvest Foundation
Website: www.otuke.nl
Datum van oprichting: 27-6-2017
KVK nummer: 69059551
RSIN: 857710941

 

HOOFDACTIVITEITEN

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van extreme armoede onder de oorlogsslachtoffers in Noord-Uganda door sociaal economische ondersteuning. 

DOELEN

Het terugdringen van extreme armoede in de districten Otuke, Alebtong en Lira en het bijdragen aan de ontwikkeling tot een zelfredzame en verantwoordelijke gemeenschap in Noord Uganda.

WERKWIJZE

  • Het opzetten van Spaargroepen volgens de methode van Village Savings and Loan association (VSLA)
  • Het opzetten van projecten om de voedselproductie en werkgelegenheid te verbeteren. 
  • Het faciliteren van medische zorg, preventieve gezondheidsprojecten en traumaverwerking
  • Het faciliteren van kwalitatief onderwijs
  • Het opzetten van water(zuivering) en hygiëneprogramma’s

STATUTEN

Voor het inzien de statuten van Stichting Otuke Harvest Foundation, kunt u het volgende document openen: Statuten Otuke.

BESTUUR EN ORGANISATIE

Directeur: Gabriele van der Kamp

Voorzitter: Lloyd van der Kamp

Penningmeester: Jeffrey Jouvenaar

Secretaris: Gabriele van der Kamp

Bestuurslid: Anka Dronkers

Bestuurslid: Jennita Klevringa

Communicatie en PR: Marjan Schuiling

Vrijwilligerscoördinatie: Jennita Klevringa

BELEIDSPLANNEN

Voor het inzien van het beleidsplan 2024-2025, kunt u het volgende document openen: Beleidsplan 2024-2025

Voor het inzien van het beleidsplan 2021-2023, kunt u het volgende document openen: Beleidsplan 2021-2023

Voor het inzien van het beleidsplan 2018-2020, kunt u het volgende document openen: Beleidsplan Otuke.

CONTACT

Heeft u vragen over ons werk, onze projecten of acties? 

Neem dan contact met ons op:

E-mailadres: info@otuke.nl

Website: www.otuke.nl

IBAN: NL73RABO0321465083

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

ANBI Status

Sinds 01 januari 2018
 

FRAUDEPROTOCOL

Voor het inzien van het fraudeprotocol van de stichting Otuke Harvest Foundation, kunt u het volgende document openen: Fraudeprotocol. Het fraudeprotocol geeft aan hoe wij als stichting de kans op fraude en ander oneigenlijke gebruik van donorgelden tegengaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN
EN PRIVACYBELEID

Standaard formulier publicatieplicht