Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 24-4-2024

Stichting Otuke (Harvest Foundation) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke

Stichting Otuke, gevestigd aan de van Nahuysweg 125, 8061EZ Hasselt Nederland, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze
privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Otuke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich inschrijft als donateur, voor onze
nieuwsbrief of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Dit gebeurt tijdens het inschrijven als donateur
op de website, bij het deelnemen aan een reis of wanneer u uw gegevens achterlaat op onze
website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of tijdens
telefonisch contact

3. Doeleinden van de verwerking

Stichting Otuke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw donatie
– Het versturen van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over ons werk of u te attenderen op een actie of evenement
– Om bestelde producten bij u af te leveren

4. Bewaartermijn

Stichting Otuke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Otuke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Otuke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Stichting Otuke gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden.

7. Verwerking via sociale media

Stichting Otuke maakt gebruik van verschillende sociale media-platforms, zoals Facebook,
Instagram en LinkedIn. Als u ervoor kiest om onze pagina’s of accounts op deze platforms te
volgen of te interageren met onze berichten, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u
verzamelen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf openbaar maakt, zoals uw naam, profielfoto,

reacties, berichten en andere informatie die u deelt of beschikbaar stelt via het sociale media-
platform. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

– U te informeren over onze activiteiten en evenementen.
– Uw vragen en opmerkingen te beantwoorden.
– De effectiviteit van onze sociale media-activiteiten te meten en te analyseren.
Stichting Otuke is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de sociale
media-platforms zelf. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze platforms te raadplegen
voor meer informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Otuke. U kunt u
gegevens (laten) wijzigen door contact met ons op te nemen (info@otuke.nl), door u af te melden
voor onze nieuwsbrief of door het stopzetten van een doorlopende incasso.

9. Beveiliging

Stichting Otuke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.

10. Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Otuke, neem
dan contact met ons op via info@otuke.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Stichting Otuke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan
om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

12. Contactgegevens

Stichting Otuke Harvest Foundation
Van Nahuysweg 125
8061 EZ Hasselt
Nederland
info@otuke.nl
Telefoon: 06 412 495 05