2024 Spaargroep 7 – Otim Komwa

Doel van dit project

Het doel van de spaargroepen is het terugdringen van extreme armoede onder oorlogsslachtoffers in Noord Uganda.  Een groep van 30 mannen en vrouwen gaan met elkaar geld sparen. Wekelijks leggen ze wat in in een spaarpot. Hieruit kunnen na verloop van tijd leningen verkregen worden om een eigen onderneming te starten. Dit zorgt voor economische onafhankelijkheid.

1 spaargroep verandert het leven van zo’n 150 mensen! En van gemiddeld 110 kinderen die voor het eerst naar school kunnen.

Otim Komwa: "Wij kunnen het met elkaar"

Spaargroep gesponsord door: Greijdanus Meppel

Locatie: Ogur, Lira district. Spaargroep met 8 mannen en 22 vrouwen. In maart’24 is deze spaargroep Otim Komwa begonnen. Alle deelnemers hebben geleden onder de gruwelijke daden van de soldaten van J.Kony. De groep zal wekelijks op woensdag middag bij elkaar komen in Ogur met Odong Alex als voorzitter. Ik weet nog dat wij zo teleurgesteld waren, toen er vorig jaar iemand van de st. Otuke kwam om een spaargroep te vormen. Er mochten maar 30 mannen en vrouwen in deze groep, Badi en Papi. En nu nog geen jaar later zijn kwam Jane van st. Otuke ons vertellen dat er nog 4 extra groepen gevormd kunnen worden omdat er kinderen van een school in Nederland zoveel geld hebben opgehaald om ons te helpen!! We konden het niet geloven, maar inmiddels zijn alle 4 de groepen gevormd, 120 nieuwe deelnemers uit onze gemeenschap. Onvoorstelbaar en we zijn deze kinderen zo dankbaar! Jullie geven ons het vertrouwen en wij gaan het jullie laten zien ‘wij kunnen het met elkaar’. Blijf ons maar volgen.

Laatste nieuws

No data was found

Spaargroep: samen optrekken

Iedere groep bestaat uit maximaal 30 mannen en vrouwen en heeft een bestuur, reglement en is geregistreerd bij de lokale overheid. Samen leggen ze wekelijks geld in. Deelnemers kunnen een lening opnemen, die binnen drie maanden afbetaald moet zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen om inkomsten te genereren. Daarnaast ondersteunen wij de groepen met speciale projecten zoals pottenbakkerijen, landbouwproject volgens het principe Syntropic Agroforestry, naaiateliers en kippenprojecten.