2024 Spaargroep 14 – Pe Inyoye

Doel van dit project

Het doel van de spaargroepen is het terugdringen van extreme armoede onder oorlogsslachtoffers in Noord Uganda.  Een groep van 30 mannen en vrouwen gaan met elkaar geld sparen. Wekelijks leggen ze wat in in een spaarpot. Hieruit kunnen na verloop van tijd leningen verkregen worden om een eigen onderneming te starten. Dit zorgt voor economische onafhankelijkheid.

1 spaargroep verandert het leven van zo’n 150 mensen! En van gemiddeld 110 kinderen die voor het eerst naar school kunnen.

Pe Inyoye: "Geef nooit op"

Spaargroep gesponsord door: St. Opwekking

Locatie: Alebtong town, Alebtong district. Spaargroep met 12 mannen en 18 vrouwen. Begin juni’24 is deze spaargroep Pe Inyoye begonnen. Alle deelnemers hebben geleden onder de gruwelijke daden van de soldaten van J.Kony. De groep zal wekelijks op woensdag middag bij elkaar komen bij 1 van de groepleden. Na een intensieve training door het lokale team van St.Otuke zijn wij er helemaal klaar voor, zo vertelt Elap Peter, de voorzitter van de groep. Als voorzitter heb ik een belangrijke taak, hier ben ik zo trots op en ik zal mij hiervoor maximaal inzetten. Als groep zullen wij nooit opgeven! Wij zien het leven van deelnemers van andere groepen echt enorm veranderen, nu krijgen wij ook deze kans door St. Opwekking. Wij zullen niet opgeven en door deze kans die wij krijgen ons leven nu echt gaan opbouwen. Wij zijn God zo dankbaar. Obanga mi gum, dank u God.

Laatste nieuws

No data was found

Spaargroep: samen optrekken

Iedere groep bestaat uit maximaal 30 mannen en vrouwen en heeft een bestuur, reglement en is geregistreerd bij de lokale overheid. Samen leggen ze wekelijks geld in. Deelnemers kunnen een lening opnemen, die binnen drie maanden afbetaald moet zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen om inkomsten te genereren. Daarnaast ondersteunen wij de groepen met speciale projecten zoals pottenbakkerijen, landbouwproject volgens het principe Syntropic Agroforestry, naaiateliers en kippenprojecten.