2024 Spaargroep 10 – Amaro Rwot

Doel van dit project

Het doel van de spaargroepen is het terugdringen van extreme armoede onder oorlogsslachtoffers in Noord Uganda.  Een groep van 30 mannen en vrouwen gaan met elkaar geld sparen. Wekelijks leggen ze wat in in een spaarpot. Hieruit kunnen na verloop van tijd leningen verkregen worden om een eigen onderneming te starten. Dit zorgt voor economische onafhankelijkheid.

1 spaargroep verandert het leven van zo’n 150 mensen! En van gemiddeld 110 kinderen die voor het eerst naar school kunnen.

Amaro Rwot: "Wij houden van God"

Spaargroep gesponsord door: Greijdanus Meppel

Locatie: Ogur, Lira district. Spaargroep met 7 mannen en 23 vrouwen. In mei’24 is deze spaargroep Amaro Rwot begonnen. Alle deelnemers hebben geleden onder de gruwelijke daden van de soldaten van J.Kony. De groep zal wekelijks op dinsdag middag bij elkaar komen in Ogur. Na een intensieve training door het lokale team van St.Otuke zijn wij er helemaal klaar voor, zo vertelt Amongi Dorcus, de voorzitter van de groep. Als voorzitter heb ik een belangrijke taak, hier ben ik zo trots op en ik zal mij hiervoor maximaal inzetten. Als groep hebben wij de naam Amaro Rwot gekozen, omdat wij weten dat de liefde van God zo groot is en Hij door de leerlingen van een school ver weg hiervandaan, ons deze kans geeft. Obanga mi gum, dank u God.

Laatste nieuws

No data was found

Spaargroep: samen optrekken

Iedere groep bestaat uit maximaal 30 mannen en vrouwen en heeft een bestuur, reglement en is geregistreerd bij de lokale overheid. Samen leggen ze wekelijks geld in. Deelnemers kunnen een lening opnemen, die binnen drie maanden afbetaald moet zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen om inkomsten te genereren. Daarnaast ondersteunen wij de groepen met speciale projecten zoals pottenbakkerijen, landbouwproject volgens het principe Syntropic Agroforestry, naaiateliers en kippenprojecten.