2019 Spaargroep 2 – Obanga Amio

Doel van dit project

Het doel van de spaargroepen is het terugdringen van extreme armoede onder oorlogsslachtoffers in Noord Uganda.  Een groep van 30 mannen en vrouwen gaan met elkaar geld sparen. Wekelijks leggen ze wat in in een spaarpot. Hieruit kunnen na verloop van tijd leningen verkregen worden om een eigen onderneming te starten. Dit zorgt voor economische onafhankelijkheid.

1 spaargroep verandert het leven van zo’n 150 mensen!

 

Obanga Amio: "God geeft"

Spaargroep gesponsord door: Klevringa Bouwbedrijf

Locatie: Operjal Parish, Okwang sc, Otuke district.
Spaargroep leden: 4 mannen en 26 vrouwen

Op 1 juni 2019 is deze spaargroep Obanga Amio begonnen met sparen. Vrijdag 31 mei jl. hebben wij deze groep bezocht voor de kick-off van het spaarprogramma. Wij maken dan kennis met elkaar en uiteindelijk overhandigen wij de “saving box”, waar het symbolisch allemaal om draait. Deze groep staat écht te popelen om te beginnen en geven aan de volgende dag al te starten met sparen! Ze waren ongerust of wij echt wel zouden komen vandaag. Wat een spirit! Salomon, de voorzitter van de groep, geeft aan dat door dit project ze als één groep kunnen gaan samenwerken, elkaar ondersteunen waar nodig en delen van elkaars talenten.

 

Updates:

Oooo maar nu kan ik het wel zien!

Samen met de St. Zienderogen hebben wij oogmetingen kunnen doen
13 april ’23

In de afgelopen weken zijn wij als lokaal team van St. Otuke samen op pad geweest met St. Zienderogen. We hebben meer dan 750 mannen, vrouwen en kinderen getest op hun visus, zo ook de deelnemers van de spaargroep Obanga Amio. Meer dan de helft blijkt een leesbril nodig te hebben, voor velen was het een wonder om weer te kunnen lezen.  Zo ook voor de 75 jarige Oyaka Lestina. De meesten hebben gelijk de juiste leesbril gekregen, de anderen krijgen hem tijdens het volgende bezoek van Gabriele. Ongeveer 15% van de 750 hebben een bril op sterkte nodig om veraf weer te kunnen zien. Zij hebben allemaal al hun montuur uitgezocht en deze is ook al gesteld. St. Zienderogen zal in nederland voor iedereen persoonlijk zijn glazen slijpen. Ook zij krijgen hun custom made bril tijdens het volgende bezoek. De rest van diegenen die getest zijn hadden of geen bril nodig of er waren medische problemen.

 

Spaargroepen brengen een grote mentaliteitsverandering

Getuigenis van Otim Solomon
19 maart ’23

Ik ben Otim Solomon, 38 jaar oud en ik ben de voorzitter van deze groep. Over het algemeen bleven de meeste vrouwen in ons dorp thuis.  Ze konden alleen toekijken hoe hun mannen worstelden om voor het gezin te zorgen. Elke keer weer het gevecht van oogst die weer kapot ging door de zon. Doordat de stichting spaargroepen opzet is er een andere cultuur ontstaan van sparen en dit heeft vele vrouwen geholpen om nieuwe vaardigheden te leren en zo inkomsten te genereren. Ik zie dit als een grote mentaliteitsverandering. ik ben zo dankbaar dat ik in deze spaargroep mag zitten, het heeft mijn leven helemaal veranderd.

 

YES!!! Now we look so smart….

Het is niet uit te leggen hoe belangrijk dit voor hun is…
14-9-’21

We hebben een hele mooi middag met elkaar. Er wordt weer veel gelachen, gedanst en gezongen. Wat is het altijd fijn zo met elkaar te zijn. Wat zijn wij dankbaar en blij dat wij al jaren zo als spaargroep bij elkaar zijn, vertelt de voorzitter van de groep. Wat hebben wij veel steun aan elkaar. Zeker nu het allemaal weer moeilijker is door alle beperkingen vanwege de corona.

Als wij weg willen gaan verrassen wij hun met nieuwe shirts voor de groep. Wat zijn ze blij!! Nu zien wij er echt heel mooi uit als spaargroep, dit is zo belangrijk voor hun. Als onze donor straks weer komt, weet ze niet wat ze ziet!! Met veel trots zal dit shirt gedragen worden.

 

Ze maken er altijd een feestje van !

Eindelijk zijn de maatregelen wat versoepeld…
3 november ’21

En zo rijden wij, Jane, Ambrose, Joseph en Gabriele op 14 september’21 in alle vroegte richting Otuke om de ochtend door te brengen met de spaargroep Obanga Amio. Ik zie ze van veraf al dansen en zwaaien met de takken. Een teken dat ze heel erg blij zijn met ons bezoek. Ze willen een nieuw drama stuk laten zien en dan zingen en dansen we nog met elkaar. Ze hebben ook een nieuw lied over Corona, hoe het hun leven beperkt; de scholen zijn dicht, de kerken zijn dicht en ook de markten zijn dicht. Wanneer zal het weer ‘normaal’ zijn ?

 

Uganda weer in totale lockdown….

Helaas nemen de corona gevallen schrikbarend toe in Uganda
29 juni ’21

Daarom heeft de President strenge maatregelen genomen en is Uganda in een totale lockdown, in ieder geval tot eind juli. De regel is: blijf thuis! Dus als groep mag je niet bij elkaar komen, er zijn geen markten meer, er waren al een paar groepen, na 1 jaar niet naar school te zijn geweest, begonnen maar ook die zijn weer naar huis gestuurd en er mag tussen de verschillende districten niet gereisd worden. Het leven is weer erg zwaar, zeker in de gebieden waar onze deelnemers wonen van de spaargroepen. Ze proberen nog zoveel mogelijk te sparen, er is 1 persoon uit de groep die iedereen langs gaat om het geld op te halen. Ons lokale team kan alleen telefonisch het contact onderhouden.

Laten we hopen dat de maatregelen voldoende zijn en dat de situatie eind juli verbeterd is en dat het leven weer normaler mag worden. Ook hopen wij dat de kinderen eindelijk weer naar school mogen, ze willen zo graag en de meeste zijn sinds maart’20 niet meer op school geweest. En daar kennen ze geen online lessen….

 

Terugblik op 2020

En toen kwam corona…waren ze net lekker bezig, ging heel Uganda vanaf maart ’20 in een strenge lockdown, werden mondkapjes verplicht en samenkomsten verboden en zijn de kinderen een heel jaar lang niet naar school geweest…
12 januari ’21

Deze enthousiaste groep was zo goed bezig met sparen om te zorgen dat iedereen uit de groep een kans zou blijven houden geld te kunnen lenen uit de pot. Maar toen moest iedereen zich aan de strenge lockdown regels houden. Alles ging op slot, nog extremer en sneller dan in Nederland. En als jij je daar niet aan de regels houd dan zijn de straffen heel wat strenger dan hier… Dus maanden lang zijn de groepen niet bij elkaar geweest, maar toch zijn ze door gegaan met sparen. Uiteindelijk hebben ze als groep nog €233 bij elkaar gespaard. Relatief gezien ligt dit bedrag laag, het gemiddelde spaarbedrag van alle spaargroepen lag in 2020 rond de €770,- maar het lukte deze groep niet om meer te sparen. Tijdens mijn bezoek in februari’20 vertelde Tim Solomon, de voorzitter van de groep, mij nog zo trots dat alle 26 vrouwen en 4 mannen een klein bedrijfje waren begonnen… eind 2020 hebben vele hiervan geen inkomsten meer, mede omdat de lokale markten zijn verboden ligt hun bedrijfje (tijdelijk) stil.

Maar zo sterk en positief als ze zijn kijken ze uit naar 2021 waar alles hopelijk weer beter zal gaan. Ze kijken uit om hun sponsor weer te ontmoeten. Ze wensen iedereen in Nederland en in het bijzonder de sponsor een heel voorspoedig nieuw jaar toe: “Cam wono karama aber!”

 

We dachten dat we misschien wel 3 kg maïsmeel zouden krijgen…

Een paar weken terug zijn wij, stichting Otuke, een actie begonnen ‘Corona noodhulp’ voor alle 18 spaargroepen die wij in Noord-Uganda ondersteunen.
Op vrijdag 29 mei’20 rijdt in alle vroegte ons lokale team en een vrachtwagen vol met voedselpakketten richting Otuke. Na alle voorbereidingen is het vandaag dan zover, ook de groep in Okwang, Obanga Amir krijgt vandaag de voedselpakketten uitgedeeld. Onder begeleiding van soldaten voor de veiligheid en om de 1,5m te bewaken, het hoofd van het district Chairman LC-V, de vertegenwoordiger van de president RDC en de pers, komen ze om 12 uur aan bij deze groep. Wat een blijdschap en dankbaarheid! Sinds de lock down in Uganda worden met name de mensen getroffen in deze buiten gebieden, voedsel is schaars en wat er is, is nu bijna 2x zo duur geworden. Met dit voedselpakket, wat bestaat uit 25kg maïsmeel, 15 kg bonen die evt ook geplant kunnen worden, 5 kg rijst, 2l olie, zout en zeep, kunnen deze gezinnen de komende 4 weken van leven. We hopen dat ze zo gezond blijven en  voldoende energie hebben om het nodige werk op het land te doen. Josephine vertelt aan onze medewerker Opio hoe blij verrast ze was om te horen dat er voedsel door OHF uitgedeeld zou worden. En waar hoop je dan op? Misschien wel 3 kg maïsmeel zegt Jesophine. Wat een bemoediging om dan zoveel eten in ontvangst te mogen nemen. Op de foto worden alle voedselpakketten uitgedeeld bij de school Ogoro p/s, voor diegene die met de reis zijn meegeweest een heel bekende plek! Als iedereen het voedselpakket heeft ontvangen en ze hun blijdschap hebben geuit door te zingen en te dansen gaat het team snel verder naar de volgende groep, Alle leden van de spaargroepen gaan met een big smile naar huis, vanavond kan de familie weer eten met elkaar.

 

 

Bezoek aan de spaargroep Obanga Mio

Inmiddels hebben alle deelnemers uit de groep een eigen bedrijfje opgezet
Het is woensdag 12 februari’20 en rond 7 uur vertrekken we, Jane, Ambrose en Gabriele uit Lira om de spaargroep Obanga Mio in Okwang te bezoeken. Na het lange regen seizoen van de afgelopen maanden zijn de wegen er niet beter op geworden, maar na 1,5 hobbelen over de stoffige weg komen we aan bij de mangoboom waar de groep al dansend  en zingend al op ons staat te wachten. Heerlijk elkaar weer te zien en niet te vergeten elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen, want dat is nog heel gewoon in februari! Ook krijgt de donor de hartelijke groeten!

De groep bestaat uit 4 mannen en 26 vrouwen en in het afgelopen jaar is er niks veranderd, iedereen zit nog in de groep. Het sparen gaat goed, iedereen is zoveel mogelijk aanwezig tijdens de spaardag. Het is super om te horen dat iedereen  aantal nu een Income Generating Activity (IGA) oftewel een klein bedrijfje heeft. Zo zijn er een aantal vrouwen die olie maken van de chernut, een aantal maken potten van aardewerk en andere vlechten matten die ze weer op de markt verkopen.

Salomon, de voorzitter bevestigd dat de sfeer heel erg goed is, het leven van iedereen is echt positief aan het veranderen. Hij vertelt dat het gespaarde bedrag nu 540,- euro is en dat er 430,- uitstaat als een lening.

We nemen nog even wat praktische zaken door want vrijdag a.s. krijgen wij bezoek van 2 werknemers van de Wilde Ganzen.  Deze groep gaat dan samen met de spaargroep Kica Rwot een drama stuk laten zien wat over de tijd gaat dat Kony hier was met zijn leger van de Heer (LRA). Ze kijken er enorm naar uit dit te mogen doen.

Laatste nieuws

No data was found

Spaargroep: samen optrekken

Iedere groep bestaat uit maximaal 30 mannen en vrouwen en heeft een bestuur, reglement en is geregistreerd bij de lokale overheid. Samen leggen ze wekelijks geld in. Deelnemers kunnen een lening opnemen, die binnen drie maanden afbetaald moet zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen om inkomsten te genereren. Daarnaast ondersteunen wij de groepen met speciale projecten zoals pottenbakkerijen, landbouwproject volgens het principe Syntropic Agroforestry, naaiateliers en kippenprojecten.