2019 Spaargroep 1 – Kica Rwot

Doel van dit project

Het doel van de spaargroepen is het terugdringen van extreme armoede onder oorlogsslachtoffers in Noord Uganda.  Een groep van 30 mannen en vrouwen gaan met elkaar geld sparen. Wekelijks leggen ze wat in in een spaarpot. Hieruit kunnen na verloop van tijd leningen verkregen worden om een eigen onderneming te starten. Dit zorgt voor economische onafhankelijkheid.

1 spaargroep verandert het leven van zo’n 150 mensen!

 

Kica Rwot: "Genade van God"

Locatie: Operjal Parish, Okwang sc, Otuke district

Spaargroep leden: 10 mannen en 20 vrouwen

Op 1 maart 2019 is deze spaargroep Kica Rwot begonnen met sparen. De groep bestaat uit enthousiaste vrouwen (20) en mannen (10). Ze zijn zeer gemotiveerd om te gaan sparen met elkaar zodat het mogelijk wordt om straks geld uit de “pot” te kunnen lenen. Een aantal weten al waarin ze gaan investeren. In juni’19 zullen wij hun gaan bezoeken om te horen en te zien hoe het met ze gaat. Ondertussen zal ons lokale team deze groep regelmatig bezoeken en hun zo de nodige support geven.

 

Updates:

Awill Sofia is verrast wat ze weer kan zien met een leesbril

Samen met de St. Zienderogen hebben wij oogmetingen kunnen doen
13 april ’23

In de afgelopen weken zijn wij als lokaal team van St. Otuke samen op pad geweest met St. Zienderogen. We hebben meer dan 750 mannen, vrouwen en kinderen getest op hun visus, zo ook de deelnemers van de spaargroep Kica Rwot. Meer dan de helft blijkt een leesbril nodig te hebben, voor velen was het een wonder om weer te kunnen lezen. De meesten hebben gelijk de juiste leesbril gekregen, de andere krijgen hem tijdens het volgende bezoek van Gabriele. Ongeveer 15% van de 750 hebben een bril op sterkte nodig om veraf weer te kunnen zien. Zij hebben allemaal al hun montuur uitgezocht en deze is ook al gesteld. St. Zienderogen zal in nederland voor iedereen persoonlijk zijn glazen slijpen. Ook zij krijgen hun custom made bril tijdens het volgende bezoek. De rest van diegenen die getest zijn hadden of geen bril nodig of er waren medische problemen.

 

Ik wil mijn eigen bedrijfje uitbreiden

Getuigenis van Akao Betty
19 maart ’23

Ik ben Akao Betty, 45 jaar oud, ik ben een getrouwde en moeder van negen kinderen. Voorheen was het altijd zo moeilijk om thuis te blijven en te zien hoe moeilijk mijn man het had om voldoende geld te verdienen om te zorgen voor ons gezin. Sinds ik lid ben van deze groep is dit helemaal veranderd. Door de groep heb ik geld kunnen lenen en heb ik mijn bedrijfje opgezet. Ik heb €50 geleend om stoffen te kopen en hiervan maak ik kleren. Deze verkoop ik nu huis aan huis. Nu kan ik mijn man steunen en hebben wij zo extra inkomsten en kunnen wij beter zorgen voor ons gezin. De lening heb ik inmiddels terug betaald en ik hoop snel weer voor een tweede keer geld te kunnen lenen uit de pot. Hiermee wil ik mijn bedrijfje uitbreiden om een winkeltje te beginnen om kleren te verkopen. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deel te nemen aan deze spaargroep.

 

Ze hebben weer een hele bijzondere presentatie bedacht!!

Op donderdag 7 april rijden wij met ons team richting Otuke om beide spaargroepen te bezoeken
8 april ’22

Deze beide groepen zijn altijd zo georganiseerd en zo op tijd, heel gaaf om te zien. Het is ook erg leuk om te zien hoe ze samenwerken, ze hebben altijd plezier met elkaar. Vandaag dus weer een feestje om ze te ontmoeten. Afgelopen jaar heeft Abong Alex namens beide groepen de training mogen volgen over het opzetten van een voedselbos. Dit hebben ze gelijk in praktijk kunnen brengen in hun eigen voedselbos. Ze zijn er zo van overtuigd, dat ze vandaag begonnen met een lied dat dit principe naar hun gebracht is en hoe enorm blij ze ermee zijn. Ze hebben al verschillende soorten producten uit het bos kunnen oogsten. Hoe het hele principe werkt gaan ze met een paar, terwijl de rest rustig door blijft zingen, heel duidelijk uitleggen. Hoe bijzonder hebben ze dit gedaan!  Volgens mij een wereld primeur!!

 

Van oor tot oor staan ze te stralen in hun nieuwe ‘uniform’

Het is niet ui te leggen wat dit voor hun betekend
14-9-’21 Vandaag hebben wij een mooie tijd gehad met elkaar. We hebben weer veel gelachen, gedanst en gezongen met elkaar. Altijd weer een bijzonder moment zo samen. Wat zijn wij dankbaar en blij dat wij al zo lang als groep bij elkaar zijn. Wat hebben wij veel steun aan elkaar. Ons leven is zo enorm veranderd!! En dan komen wij met de nieuwe shirts, ze weten van gekheid niet hoe ze moeten laten zien hoe blij ze ermee zijn en trekken het shirt snel aan en beginnen weer te zingen en te dansen. Dan nog even poseren voor de foto, wat zijn ze trots en blij dat ze er nu zo mooi uitzien.

 

Ze maken er altijd een feestje van!!

Ondanks alle beperkingen door Corona blijven ze optimistisch. Het helpt ze wel enorm dat ze onderdeel zijn van deze spaargroep. Eindelijk mogen wij weer de district grenzen over….
En zo rijden wij: Jane, Ambrose, Joseph en Gabriele op 14 september’21 in alle vroegte richting Otuke om de ochtend door te brengen met de spaargroep Obanga Amio. Ik zie ze van veraf al dansen en zwaaien met de takken. Een teken dat ze heel erg blij zijn met ons bezoek. Ze willen een nieuw drama stuk laten zien en dan zingen en dansen we nog met elkaar. Ze hebben ook een nieuw lied over Corona, hoe het hun leven beperkt; de scholen zijn dicht, de kerken zijn dicht en ook de markten zijn dicht. Wanneer zal het weer ‘normaal’ zijn ?

 

Uganda weer in totale lockdown…

Helaas nemen de corona gevallen schrikbarend toe in Uganda
29 juni ’21

Daarom heeft de President strenge maatregelen genomen en is Uganda in een totale lockdown, in ieder geval tot eind juli. De regel is: blijf thuis! Dus als groep mag je niet bij elkaar komen, er zijn geen markten meer, er waren al een paar groepen, na 1 jaar niet naar school te zijn geweest, begonnen maar ook die zijn weer naar huis gestuurd en er mag tussen de verschillende districten niet gereisd worden. Het leven is weer erg zwaar, zeker in de gebieden waar onze deelnemers wonen van de spaargroepen. Ze proberen nog zoveel mogelijk te sparen, er is 1 persoon uit de groep die iedereen langs gaat om het geld op te halen. Ons lokale team kan alleen telefonisch het contact onderhouden.

Laten we hopen dat de maatregelen voldoende zijn en dat de situatie eind juli verbeterd is en dat het leven weer normaler mag worden. Ook hopen wij dat de kinderen eindelijk weer naar school mogen, ze willen zo graag en de meeste zijn sinds maart’20 niet meer op school geweest. En daar kennen ze geen online lessen….

 

Terugblik op 2020

En toen kwam corona… waren ze net lekker bezig, ging heel Uganda vanaf maart ’20 in een strenge lock down, werden mondkapjes verplicht en samenkomsten verboden en zijn de kinderen een heel jaar lang niet naar school geweest…
12 januari ’21

Deze enthousiaste groep was zo goed bezig met sparen zodat iedereen uit de groep een kans zou krijgen geld te kunnen blijven lenen uit de pot. Maar toen moest iedereen zich aan de strenge lockdown regels houden. Alles ging op slot, nog extremer en sneller dan in Nederland. En als jij je daar niet aan de regels houd dan zijn de straffen heel wat strenger dan hier…. Dus maanden lang zijn de groepen niet bij elkaar geweest, maar toch zijn ze door gegaan met sparen. Uiteindelijk hebben ze als groep nog €350 bij elkaar gespaard. Bijna iedereen heeft zijn kleine business draaiende kunnen houden, alleen bij 5 vrouwen is dit niet gelukt. Maar zo sterk en positief als ze zijn kijken ze uit naar 2021 waar alles hopelijk beter zal gaan. Ze wensen iedereen in Nederland en in het bijzonder de sponsor een heel voorspoedig nieuw jaar toe:  “Cam wono karama aber!”

 

Dit hebben we zo hard nodig zegt Okello Quinto met een stralend gezicht

Een paar weken terug zijn wij, stichting Otuke, een actie begonnen ‘Corona noodhulp’ voor alle 18 spaargroepen die wij in Noord-Uganda ondersteunen.

Op vrijdag 29 mei’20 rijdt in alle vroegte ons lokale team en een vrachtwagen vol met voedselpakketten richting Otuke. Na alle voorbereidingen is het vandaag dan zover, ook de groep in Okwang, Kica Rwot krijgt vandaag de voedselpakketten uitgedeeld. Onder begeleiding van soldaten voor de veiligheid en om de 1,5m te bewaken, het hoofd van het district Chairman LC-V, de vertegenwoordiger van de president RDC en de pers, komen ze om 12 uur aan bij deze groep. Wat een blijdschap en dankbaarheid! Sinds de lock down in Uganda worden met name de mensen getroffen in deze buiten gebieden, voedsel is schaars en wat er is, is nu bijna 2x zo duur geworden. Met dit voedselpakket, wat bestaat uit 25kg maïsmeel, 15 kg bonen die evt ook geplant kunnen worden, 5 kg rijst, 2l olie, zout en zeep, kunnen deze gezinnen de komende 4 weken van leven. We hopen dat ze zo gezond blijven en  voldoende energie hebben om het nodige werk op het land te doen. Okello Quinto bevestigd aan onze medewerkster Jane hoe schrijnend de situatie werd, iedereen om hem heen  heeft gebrek aan voedsel. En als je niet kan eten is er ook geen energie om op het land te werken. Wat een bemoediging om zoveel eten in ontvangst te mogen nemen. Op de foto worden alle voedselpakketten uitgedeeld bij De school Ogoro p/s, voor diegene die met de reis zijn mee geweest een heel bekende plek! Als iedereen het voedselpakket heeft ontvangen en ze hun blijdschap hebben geuit door te zingen en te dansen gaat het team snel verder naar de volgende groep. Alle leden van de spaargroepen gaan met een big smile naar huis, vanavond kan de familie weer eten met elkaar.

 

 Bezoek aan de groep Kica Rwot

Inmiddels hebben alle deelnemers van de spaargroep een eigen bedrijfje opgezet
Het is woensdag 12 februari’20 en rond 7 uur vertrekken we, Jane, Ambrose en Gabriele, uit Lira om de spaargroep Kica Rwot in Okwang te bezoeken. Het is een enthousiaste en georganiseerde groep. Zodra ze de auto horen springen ze op en al dansend en zingend komen ze ons tegemoet. Heerlijk elkaar weer te zien en niet te vergeten elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen, want dat is hier nog heel gewoon in februari! Ook krijgt de donor de hartelijke groeten!

Alle 20 vrouwen en 10 mannen zitten nog in de groep en allemaal hebben ze inmiddels een Income Generating Activity (IGA) oftewel die zijn een bedrijfje gestart. Zo koopt kato Along sesamzaad en sogam in en verkoopt het weer op de lokale markt. Repareert Omio fietsen en verkoopt hij ook onderdelen. Millon maakt olie van de chernuts enverkoopt deze op de markt.

De groep heeft op dit moment rond de 600,- euro gespaard en heeft rond de 390,- euro uitstaan aan leningen, zo vertelt Amos de voorzitter van de groep.

We nemen nog even wat praktische zaken door want vrijdag a.s. krijgen wij bezoek van 2 werknemers van de Wilde Ganzen. Deze groep gaat dan samen  met de groep Obanga Mio een drama stuk laten zien wat gaat over de tijd dat Kony hier was met zijn leger van de Heer (LRA). Ze kijken er enorm naar uit om dit te mogen doen.

 

Bezoek van Gabriele aan de spaargroep Kica Rwot, mei’19

Op dinsdagochtend 28 mei’19 reizen wij, Gabriele en ons lokale team van Ambrose, Jane en Opio, al vroeg naar Otuke om een bezoek te brengen aan de spaargroep Kica Rwot.
12 juni ’19

Na een uitbundig ontvangst met zang en dans, krijgen wij een update van de voorzitter Amos Odongo. De groep komt elke week bij elkaar, het sparen gaat goed. Sinds de start hebben zij al €100 met elkaar gespaard. Hiervan hebben al 3 mannen en 7 vrouwen kunnen lenen. Zo heeft Akonja (foto) €7,50 geleend om materiaal te kopen om matten te vlechten. Hiervan heeft ze 10 matten kunnen maken die ze voor €2 per stuk kan verkopen. Totale omzet is €20. Hiermee heeft zij haar lening terug betaald met een kleine rente vergoeding (7%) en wat kleine onkosten afbetaald zodat zij nu €10 winst heeft. Hiermee gaat zij weer investeren in materiaal om nieuwe matten te maken. ‘Ja Jom’ ze geeft aan dat ze heel erg blij is!!

Uiteraard zijn er ook uitdagingen te melden door Odongo. Zo willen zij graag als groep gewassen verbouwen op het land, zoals sesamzaad, zonnebloemen en bonen. En zouden zij graag willen investeren in een ploeg en 2 ossen om het land te bewerken en hebben zij pompen nodig om insecticiden te sprayen. Graag zouden zij hun kennis willen uitbreiden om vloeibare zeep te maken en om een “saloon” te beginnen (kapperszaak). Helaas is hier op dit moment geen geld voor, maar het is mooi om over hun dromen te horen en te zien dat er HOOP terug komt in hun levens.

Laatste nieuws

No data was found

Spaargroep: samen optrekken

Iedere groep bestaat uit maximaal 30 mannen en vrouwen en heeft een bestuur, reglement en is geregistreerd bij de lokale overheid. Samen leggen ze wekelijks geld in. Deelnemers kunnen een lening opnemen, die binnen drie maanden afbetaald moet zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen om inkomsten te genereren. Daarnaast ondersteunen wij de groepen met speciale projecten zoals pottenbakkerijen, landbouwproject volgens het principe Syntropic Agroforestry, naaiateliers en kippenprojecten.