2023 Spaargroep 7 – Acan Pen Nino

Doel van dit project

Het doel van de spaargroepen is het terugdringen van extreme armoede onder oorlogsslachtoffers in Noord Uganda.  Een groep van 30 mannen en vrouwen gaan met elkaar geld sparen. Wekelijks leggen ze wat in in een spaarpot. Hieruit kunnen na verloop van tijd leningen verkregen worden om een eigen onderneming te starten. Dit zorgt voor economische onafhankelijkheid.

1 spaargroep verandert het leven van zo’n 150 mensen!

 

Acan Pe Nino - Ustawi: "De armen slapen nooit"

Spaargroep gesponsord door: EQnomie

Locatie: Abia, Alebtong district. Spaargroep met 13 mannen en 17 vrouwen.

In november 2023 is deze spaargroep Acan Pe Nino – Ustawi begonnen.

Alle deelnemers hebben geleden onder de gruwelijke daden van de soldaten van J.Kony. Zij zullen wekelijks bij elkaar komen rond de gedenkplaats in Abia. Hier vond op 4 februari 2004 een aanval plaats door het leger van Kony en vielen er vele doden en werden vele verminkt. Nu 19 jaar later krijgen deze mensen een kans om via de spaargroep hun leven in extreme armoede te veranderen.

Samen leggen de 30 Oegandese deelnemers vervolgens wekelijks geld in. Deze zelfde deelnemers kunnen een lening opnemen, die binnen drie maanden afbetaald moet zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen om inkomsten te genereren.

In november overhandigde Sjoerd Scholte van het bedrijf EQonomie een mooie cheque aan Gabriele, projectmanager van Stichting Otuke. Hiermee kan een spaargroep worden opgericht in Uganda. Van deze spaargroep worden dertig dorpsbewoners lid. De spaargroep gaat aan de slag met het stimuleren van de lokale economie. Dit gebeurt door aan leden van de groep geld uit te lenen om micro bedrijven op te starten. Denk hierbij aan een printshop, deelname aan het kippenproject, de aanschaf van een naaimachine voor een naaiatelier of aanschaf van een geit voor de eerste melkproductie. De leden zien er zelf op toe dat de leningen weer netjes worden terugbetaald. Met de ervaring van alle voorgaande spaargroepen weten we inmiddels dat hierdoor zo’n 150 dorpsbewoners profiteren van de betere omstandigheden die ontstaan door verbetering van de economische dynamiek. En dat is keihard nodig in een gebied dat 20 jaar lang geleden heeft onder heftige burgeroorlogen. Door samen aan de slag te gaan krijgen de bewoners een kans hun zelfredzaamheid te vergroten. Hiermee groeit ook hun waardigheid weer. De oprichting van een spaargroep past goed bij EQonomie, wat staat voor verbindend zakendoen. Andere mensen in staat stellen hun plannen uit te voeren. In Nederland hebben we het al hartstikke goed voor elkaar. Fijn dat met deze bijdrage ook een bijdrage geleverd wordt aan één van de armste gebieden in de wereld. Duurzame verbetering van zelfhulp als steen in de vijver voor meer voorspoed en welzijn voor een lokale gemeenschap.

 

Updates:

De groep is gevormd

November 2023

30 mannen en vrouwen uit Abia hebben de dag van hun leven, ze mogen deelnemen aan de nieuwe spaargroep! Ambrose, van ons lokale team, is gelijk begonnen met de eerste trainingsdagen. Tijdens deze dagen krijgt de groep uitleg over wat een spaargroep gaat doen, de regels etc. Uiteindelijk kiezen ze met elkaar de personen voor de verschillende functies. Zoals bijvoorbeeld de voorzitter, een sleutel bewaarder, de boekhouder etc. Met elkaar hebben ze gekozen voor de naam van de groep, Acan pe nino. Hiermee willen ze aangeven dat ook al zijn ze arm, ze niet gaan slapen en hard gaan werken om te zorgen dat de kans die ze krijgen zij deze met 100% inzet gaan pakken.

 

Het sparen kan beginnen !!

en wij gaan gelijk beginnen, aldus de voorzitter Odur Richard
1-12-23

Al vroeg stapt Ambrose op zijn motorbike met de saving box achterop. Vandaag gaat hij de spaargroep verrassen met alle spullen die ze nodig hebben om te beginnen met sparen. Wat is iedereen blij en Odur Richard, de voorzitter van de groep, vertelt Ambrose dat ze gelijk gaan beginnen met sparen. Door de groepen om ons heen zien we hoe je leven kan veranderen als wij dit serieus en met elkaar gaan oppakken. Wij gaan onze sponsor zeker niet teleurstellen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

No data was found

Spaargroep: samen optrekken

Iedere groep bestaat uit maximaal 30 mannen en vrouwen en heeft een bestuur, reglement en is geregistreerd bij de lokale overheid. Samen leggen ze wekelijks geld in. Deelnemers kunnen een lening opnemen, die binnen drie maanden afbetaald moet zijn. Het geleende geld wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen om inkomsten te genereren. Daarnaast ondersteunen wij de groepen met speciale projecten zoals pottenbakkerijen, landbouwproject volgens het principe Syntropic Agroforestry, naaiateliers en kippenprojecten.