HET PROBLEEM

Otuke district ligt in het noorden van Uganda, ongeveer 8 uur rijden van de hoofdstad Kampala. Voor meer dan 20 jaar is dit gebied het frontgebied geweest in de strijd van het Verzetsleger van de Heer, onder leiding van Joseph Kony, tegen het regeringsleger van Uganda. Duizenden kinderen worden ontvoerd en als kindsoldaten of seksslavinnen ingezet. Maar ze hebben ook geleden onder de overvallen op hun veestapel door de Karamojong (krijgers /nomaden uit noord-oost Uganda). In 2005 keert de rust in Otuke terug, maar er is extreme armoede, kinderen zijn ondervoed, vele vrouwen zijn met opzet door Kony besmet met HIV/Aids. Kortom er heerst wanhoop onder de mensen van Otuke, er is geen toekomstperspectief, regelmatig pleegt er iemand zelfmoord. Na inmiddels jaren ervaring te hebben opgedaan in dit gebied, hebben wij besloten ons de komende jaren met name te focussen op uitbreiding van de spaargroepprojecten. Dit is de meest effectieve manier om ons doel te bereiken. De oorlogsslachtoffers in Otuke district in Noord-Uganda uit hun situatie van extreme armoede halen, door ze economisch en sociaal te ondersteunen. Om ervoor te zorgdragen dat alles goed verloopt, is een van onze medewerkers meerdere maanden in Uganda. Zo houden we een intensieve samenwerking met het lokale team en hebben we veel contact met de lokale deelnemers van de groepen.